Redeiras

Xeración de contidos escritos e audiovisuais en contraposición ás pezas informativas predominantes nos medios de comunicación convencionais. Tratamos temáticas de interese común e carácter social, afastadas do discurso do odio imperante e preto das persoas protagonistas.
O noso traballo máis recente