Comunicación e antixitanismo

Un repaso polo tratamento da información vinculada á comunidade xitana en España..
Partimos da sinceridade